รายละเอียดกิจกรรม ลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน ร่วมด้วยช่วยแชร์

ร่วมด้วยช่วยแชร์
     เพียงคุณลงทะเบียนเป็นผู้แชร์ข้อมูลแล้วนำลิ้งค์ไปแชร์ตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ถ้าลิ้งค์ของคุณมีคนให้ความสนใจมากที่สุด ก็รับรางวัลจากเราไปเลย

ของรางวัล
    ของรางวัลจะมอบให้กับผู้ที่แชร์ลิ้งค์แล้วมีคนคลิกเข้าชมและลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด (ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 2 ครั้งขึ้นไป)
    *ไม่นับข้อมูลของผู้จัดงาน, โฆษณา
    รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท
    รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท
    รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 500 บาท
    สิ้นสุดการร่วมรายการ 31 ธันวาคม 2562 หากมีข้อพิพาทใดๆ ให้ถือคำตัดสินของผู้จัดงานเป็นที่สิ้นสุด

ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่

รางวัลที่ 1 วัชรีย์ ***�พ็ง เบอร์โทร xxx658

รางวัลที่ 2 บดินทร์ ***าราง เบอร์โทร xxx291

รางวัลที่ 3 วรพงษ์ ***�ิฐศรี เบอร์โทร xxx500

ขอให้ผู้ได้รับรางวัลติดต่อกับผู้จัดงานทางกล่องข้อความของเพจ Phothitham Chairy Run
โดยแจ้งว่า ขอรับรางวัลจากการประชาสัมพันธ์งาน Phothitham Charity Run

เบอร์โทร
1 ถึง 20 จาก 20 รายการ    
ลำดับ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร ลิ้งค์สำหรับแชร์ จำนวนเข้าชม จำนวนลงทะเบียน
1 ผู้จัดงาน ***ดงาน ***000 ค้นหาด้วยเบอร์โทรเพื่อดูลิ้งค์ 15347 758
2 วัชรีย์ ***พ็ง ***658 ค้นหาด้วยเบอร์โทรเพื่อดูลิ้งค์ 138 15
3 วรพงษ์ ***ิฐศรี ***500 ค้นหาด้วยเบอร์โทรเพื่อดูลิ้งค์ 117 5
4 บดินทร์ ***าราง ***291 ค้นหาด้วยเบอร์โทรเพื่อดูลิ้งค์ 687 4
5 ไพลิน ***นาคำ ***041 ค้นหาด้วยเบอร์โทรเพื่อดูลิ้งค์ 77 2
6 อารยา ***น้อม ***194 ค้นหาด้วยเบอร์โทรเพื่อดูลิ้งค์ 150 1
7 วุฒิศักดิ์ ***ลชาญ ***759 ค้นหาด้วยเบอร์โทรเพื่อดูลิ้งค์ 216 0
8 เอกชัย ***หาญ ***272 ค้นหาด้วยเบอร์โทรเพื่อดูลิ้งค์ 154 0
9 ธีราลักษณ์ ***านนท์ ***879 ค้นหาด้วยเบอร์โทรเพื่อดูลิ้งค์ 134 0
10 นพดล ***ยิ่ง ***788 ค้นหาด้วยเบอร์โทรเพื่อดูลิ้งค์ 132 0
11 พิทักษ์ ***ลือ ***498 ค้นหาด้วยเบอร์โทรเพื่อดูลิ้งค์ 115 0
12 เจริญพร ***บูลย์ ***158 ค้นหาด้วยเบอร์โทรเพื่อดูลิ้งค์ 114 0
13 จิราภาภรณ์ ***บูลย์ ***899 ค้นหาด้วยเบอร์โทรเพื่อดูลิ้งค์ 70 0
14 ชุติมา ***ีพรม ***399 ค้นหาด้วยเบอร์โทรเพื่อดูลิ้งค์ 37 0
15 โฆษณา ***ณา ***759 ค้นหาด้วยเบอร์โทรเพื่อดูลิ้งค์ 32 0
16 ธารทิพย์ ***าราง ***293 ค้นหาด้วยเบอร์โทรเพื่อดูลิ้งค์ 2 0
17 ชนัตถ์ ***งฆ์ ***343 ค้นหาด้วยเบอร์โทรเพื่อดูลิ้งค์ 1 0
18 วิษณุสันต์ ***แปลก ***337 ค้นหาด้วยเบอร์โทรเพื่อดูลิ้งค์ 0 0
19 วิษณุ ***เมือง ***572 ค้นหาด้วยเบอร์โทรเพื่อดูลิ้งค์ 0 0
20 นายณัชพล ***รชิต ***837 ค้นหาด้วยเบอร์โทรเพื่อดูลิ้งค์ 0 0

 

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 674 หมู่ 8 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130