รายละเอียดกิจกรรม ลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน ร่วมด้วยช่วยแชร์
สรุปข้อมูลตามประเภท
เพศ 5km 10km vip เสื้อ(รับเอง) เสื้อ(ส่งถึงบ้าน) เสื้อ+เหรียญ(รับเอง) เสื้อ+เหรียญ(ส่งถึงบ้าน) รวม
ชาย 250 54 9 6 4 6 4 333
หญิง 403 24 4 14 3 2 2 452
รวม 653 78 13 20 7 8 6 785
สรุปข้อมูลตามขนาดเสื้อ
XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL รวม
72 187 260 164 55 22 11 9 5 785

เลขบัตรหรือเบอร์โทร  
1 ถึง 50 จาก 785 รายการ    
ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ เลขบัตรฯ เบอร์โทร ประเภท ขนาดเสื้อ สถานะ เลข BIB วันลงทะเบียน
1 นิสารัตน์ ***งษ์ หญิง ***956 ***348 5 กิโลเมตร S รับเสื้อ-BIBแล้ว 654 01/02/2020
2 กฤษตภาส ***ิมิตร ชาย ***511 ***621 10 กิโลเมตร M รับเสื้อ-BIBแล้ว 079 01/02/2020
3 ชยานุพนธ์ ***รอด ชาย ***452 ***552 5 กิโลเมตร M รับเสื้อ-BIBแล้ว 071 01/02/2020
4 นางสาณิชาพัชร์ ***รีพงษ์ หญิง ***529 ***350 10 กิโลเมตร L รับเสื้อ-BIBแล้ว 076 01/02/2020
5 นายอุดม ***แพ ชาย ***717 ***350 10 กิโลเมตร L รับเสื้อ-BIBแล้ว 077 01/02/2020
6 นายชโนดม ***ลวง ชาย ***908 ***648 10 กิโลเมตร 4XL รับเสื้อ-BIBแล้ว 074 01/02/2020
7 พรชัย ***คอย ชาย ***578 ***691 10 กิโลเมตร S รับเสื้อ-BIBแล้ว 073 01/02/2020
8 ศรัณย์ ***โดด ชาย ***470 ***945 10 กิโลเมตร S รับเสื้อ-BIBแล้ว 070 01/02/2020
9 กิตติยา ***พรสี หญิง ***931 ***681 5 กิโลเมตร S รอตรวจสอบข้อมูล 653 01/02/2020
10 นายจิระพงศ์ ***ดี ชาย ***880 ***741 5 กิโลเมตร S รับเสื้อ-BIBแล้ว 652 01/02/2020
11 กรรวี ***าทพร หญิง ***768 ***945 5 กิโลเมตร S รับเสื้อ-BIBแล้ว 651 01/02/2020
12 คุณากร ***ค้ำ ชาย ***311 ***477 5 กิโลเมตร M รับเสื้อ-BIBแล้ว 650 01/02/2020
13 นายสถาพร ***์ทอง ชาย ***128 ***634 10 กิโลเมตร M รับเสื้อ-BIBแล้ว 069 01/02/2020
14 นายณัฐพล ***นทร์ ชาย ***685 ***668 10 กิโลเมตร S รับเสื้อ-BIBแล้ว 068 01/02/2020
15 ฐิติรัตน์วดี ***ยวรา หญิง ***268 ***582 5 กิโลเมตร XS รับเสื้อ-เหรียญแล้ว 649 31/01/2020
16 ศศิกานต์ ***ักษ์ ชาย ***186 ***195 5 กิโลเมตร XL รับเสื้อ-BIBแล้ว 648 31/01/2020
17 นส. สุพัตรา ***งิน หญิง ***621 ***319 5 กิโลเมตร S รับเสื้อ-BIBแล้ว 647 31/01/2020
18 รัตนาภรณ์ ***ทอง ชาย ***793 ***752 5 กิโลเมตร S รับเสื้อ-BIBแล้ว 646 31/01/2020
19 นส. ศจี ***ครอง หญิง ***071 ***127 5 กิโลเมตร M ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 645 31/01/2020
20 นายกษมา ***ทศร ชาย ***061 ***923 5 กิโลเมตร XS รับเสื้อ-BIBแล้ว 644 31/01/2020
21 นส.พัชราภา ***มพ์ หญิง ***241 ***688 5 กิโลเมตร M ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 643 31/01/2020
22 ทรงพล ***บุตร ชาย ***041 ***586 5 กิโลเมตร M รับเสื้อ-BIBแล้ว 642 31/01/2020
23 นิคม ***ศรี ชาย ***391 ***688 5 กิโลเมตร XL รับเสื้อ-BIBแล้ว 641 31/01/2020
24 รัชนนท์ ***ปอง ชาย ***197 ***428 5 กิโลเมตร S ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 640 31/01/2020
25 กฤษกร ***รอด ชาย ***708 ***869 5 กิโลเมตร M รับเหรียญ-BIBแล้ว 639 31/01/2020
26 ศริฉัตร ***์พานิช ชาย ***774 ***630 5 กิโลเมตร S รับเสื้อ-BIBแล้ว 638 31/01/2020
27 จิรสุตา ***บาน หญิง ***311 ***979 5 กิโลเมตร M รับเสื้อ-BIBแล้ว 637 31/01/2020
28 วราภรณ์ ***รหม หญิง ***402 ***607 5 กิโลเมตร M รับเสื้อ-BIBแล้ว 636 31/01/2020
29 อริษา ***ื่น หญิง ***011 ***914 5 กิโลเมตร M รับเสื้อ-BIBแล้ว 635 31/01/2020
30 นางสาว กุลยา ***งธรรม ชาย ***940 ***630 5 กิโลเมตร S รับเสื้อ-BIBแล้ว 634 31/01/2020
31 น.ส. ศศิกานต์ ***นทอง หญิง ***587 ***342 5 กิโลเมตร S รับเสื้อ-BIBแล้ว 633 31/01/2020
32 ด.ช.เอริค ***ส ชาย ***476 ***915 5 กิโลเมตร S รับเสื้อ-BIBแล้ว 632 31/01/2020
33 นายปฎิภาณ ***ทอง ชาย ***201 ***858 5 กิโลเมตร L รับเสื้อ-BIBแล้ว 631 31/01/2020
34 หมอฉิน ***เมือง หญิง ***999 ***995 VIP 2XL รับเสื้อ-BIBแล้ว 015 31/01/2020
35 ร.ต.อ.ธกร ***รไทย ชาย ***551 ***995 5 กิโลเมตร L รับเสื้อ-BIBแล้ว 630 31/01/2020
36 นายธีรภัทร ***ิงห์ ชาย ***898 ***740 5 กิโลเมตร 2XL รับเสื้อ-BIBแล้ว 629 31/01/2020
37 นาย​จิตรภาณุภพ​ ***มจร ชาย ***635 ***176 5 กิโลเมตร L รับเสื้อ-BIBแล้ว 626 31/01/2020
38 นายสุประดิษฐ์ ***เสง ชาย ***522 ***229 5 กิโลเมตร L รับเสื้อ-BIBแล้ว 628 31/01/2020
39 ปวเรศ ***ี่ยง ชาย ***222 ***758 5 กิโลเมตร 2XL รับเสื้อ-BIBแล้ว 627 31/01/2020
40 ธงชัย ***เพ็ชร ชาย ***449 ***989 10 กิโลเมตร L รับเสื้อ-BIBแล้ว 075 31/01/2020
41 ประพาส ***ถา ชาย ***910 ***670 10 กิโลเมตร L ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 067 31/01/2020
42 กัญจน์ภพ ***ัฒน์ ชาย ***735 ***806 5 กิโลเมตร M รับเสื้อ-BIBแล้ว 624 31/01/2020
43 ปกรณ์ ***ารตร์ ชาย ***987 ***301 5 กิโลเมตร M รับเสื้อ-BIBแล้ว 623 31/01/2020
44 ประดิทรรศณ์ ***คำ หญิง ***048 ***546 10 กิโลเมตร S รับเสื้อ-BIBแล้ว 066 31/01/2020
45 ธนันพัชญ์ ***สุข หญิง ***042 ***546 10 กิโลเมตร XS รับเสื้อ-BIBแล้ว 065 31/01/2020
46 ผอ. กรไกร ***ไสว ชาย ***210 ***257 VIP XL รับเสื้อ-เหรียญแล้ว 014 31/01/2020
47 ผอ. วินัย ***นทร์ ชาย ***991 ***011 10 กิโลเมตร M รับเสื้อ-BIBแล้ว 013 31/01/2020
48 เบญญทิพย์ ***เจริญ หญิง ***912 ***755 5 กิโลเมตร S รับเสื้อ-BIBแล้ว 621 31/01/2020
49 นายพีรพัฒน์ ***งทิศ ชาย ***179 ***052 5 กิโลเมตร M รับเสื้อ-BIBแล้ว 622 31/01/2020
50 ปารเมศ ***เมือง ชาย ***043 ***187 5 กิโลเมตร M รับเสื้อ-BIBแล้ว 620 31/01/2020

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 674 หมู่ 8 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130