รายละเอียดกิจกรรม ลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน ร่วมด้วยช่วยแชร์

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
    เพื่อหาทุนปรับปรุงหอประชุมและสร้างโดมของโรงเรียน

จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม
    ไม่เกิน 1,000 คน

กำหนดการลงทะเบียน
    ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 และปิดรับการลงทะเบียนทันทีเมื่อครบจำนวน

กำหนดการรับเสื้อ
    30-31 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ หรือรับในวันจัดกิจกรรมก่อนเวลา 05.30 น.

กำหนดการจัดส่งของที่ระลึก
    การจัดส่งของที่ระลึกถึงบ้านจะเริ่มจัดส่ง 30 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

กำหนดการจัดกิจกรรม
    1 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 04.00 น.เป็นต้นไป
      - 04.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับเสื้อและของที่ระลึก
      - 05.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10 กิโลเมตร
      - 05.45 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 5 กิโลเมตร

สถานที่จัดกิจกรรม

    โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 674 หมู่ 8 ถ.โพทะเล-บางมูลนาก ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
    ค้นหาพิกัดใน google ด้วยคำว่า 37V8+24 หรือ [คลิกที่นี่]
    

ประเภทการวิ่ง
ระยะทางการวิ่ง 5 กิโลเมตร
ค่าลงทะเบียน 400 บาท
ระยะทางการวิ่ง 10 กิโลเมตร
ค่าลงทะเบียน 500 บาท
VIP วิ่งระยะทางตามต้องการ
ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท
เส้นทางวิ่ง
5 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร
ประเภทของที่ระลึก
เสื้อ (รับเอง) 200 บาท เสื้อ (ส่งถึงบ้าน) 250 บาท เสื้อและเหรียญ (รับเอง) 300 บาท เสื้อและเหรียญ (ส่งถึงบ้าน) 350 บาท

ขนาดเสื้อ
   

รางวัล
มีทั้งหมด 40 รางวัลแบ่งตามระยะวิ่งและชาย-หญิง
ระยะวิ่ง 5km
- ชาย 10 ลำดับแรก ได้รับถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล
- หญิง 10 ลำดับแรก ได้รับถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล
- ลำดับอื่น ได้รับเหรียญรางวัล
ระยะวิ่ง 10km
- ชาย 10 ลำดับแรก ได้รับถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล
- หญิง 10 ลำดับแรก ได้รับถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล
- ลำดับอื่น ได้รับเหรียญรางวัล

ตัวอย่างถ้วยรางวัล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook Page [คลิกที่นี่]

ผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ธนาคารกรุงไทย สาขาโพทะเล น้ำดื่มสิงห์ สมาคมครูเก่าโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
 

 

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 674 หมู่ 8 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130